सुदृढ गाव सुदृढ राष्ट्र
English Website 
 » जाहिराती, रोजगार

newकार्यक्रम व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

new पी पी पी समन्वयक पदाकरिता जाहिरात

new लेखापाल नि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर,संख्याकी अन्वेषक आणि औषध निर्माता या पदाकरिता जाहिरात

new जिल्हा गुणवत्ता हमी समन्वयक आणि संख्या शास्त्रज्ञ या पदाकरिता जाहिरात

new आय. पी.एच.एस समन्वयक,सानियंत्र व मूल्यमापन अधिकारी आणि उप अभियंता या पदाकरिता जाहिरात

आय. पी.एच.एस सल्लागार आणि गुणवत्ता हमी सल्लागार पदांसाठी थेट मुलाखत दि.०३ /१० /२०१३

कार्यक्रम सहाय्यक या पदाकारिता जाहिरात

समन्वयक नर्सिंग या पदाकरिता जाहिरात

शुद्धीपत्रक

जिल्हा कुष्ठरोग सल्लागार आणि सायकोथेरपिस्ट पदाकरिता जाहिरात

सल्लागार पदाच्या भारती साठी थेट मुलाखत

राज्य लेखापरीक्षण व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

कार्यक्रम अधिकारी पदाकरिता जाहिरात

प्रॉक्यूरमेंट असिस्टंट /फार्मसीस्ट व सांख्यकी सहाय्यक पदाकरिता जाहिरात

सी पी एम पदाकरिता जाहिरात

जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदाची निवड यादी.

वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता जाहिरात

कॉल असिस्टंट पदाकरिता जाहिरात

थेट मुलाखती दि. २५ ते २८-०२-२०१३

तांत्रिक समन्वयक व इतर पदांकरिता जाहिरात.

मलेरिया/व्ही बी डी सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

वरिष्ठ सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

उप अभियंता पदाकरिता जाहिरात

गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी पदाकरिता जाहिरात

कार्यक्रम सहाय्यक पदाकरिता जाहिरात

विविध पदांकरिता जाहिरात

गुणवत्ता हमी सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

आय ई सी सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

प्रापण अधिकारी आणि कार्यक्रम अधिकारी पदांकरिता जाहिरात

जिल्हा लेखा व्यवस्थापक, अधिकोश नि वित्त अधिकारी आणि हिशेबनीस पदांकरिता जाहिरात

कार्यक्रम सहाय्यक पदाकरिता जाहिरात

सल्लागार व इतर पदांकरिता जाहिरात

एन पी पी सी डी आणि रुग्णालय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

वरिष्ठ सल्लागार व सल्लागार पदांकरिता जाहिरात

आय पी एच एस समन्वयक पदाकरिता जाहिरात

टीबी/एचआयव्ही समन्वयक पदाकरिता जाहिरात

आरोग्य तज्ञ पदाकरिता जाहिरात

सल्लागार प्रापण, व्ही बी डी /मलेरिया आणि जनसंपर्क अधिकारी पदांकरिता जाहिरात

विविध पदांकरिता जाहिरात

उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता पदांकरिता जाहिरात

राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

कार्यकारी संचालक पदाकरिता जाहिरात

वरिष्ठ सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

प्रापण सल्लागार पदाकरिता जाहिरात

गुणवत्ता हमी सल्लागार व इतर पदांकरिता जाहिरात

राज्य स्तरीय समन्वयक पदाकरिता जाहिरात

जिल्हा लेखा व्यवस्थापक व अधिकोश नि वित्त अधिकारी पदांकरिता जाहिरात

प्रापण अधिकारी व प्रापण सहाय्यक पदांकरिता जाहिरात

अभियंता पदांकरिता जाहिरात

टीबी /एचआयव्ही समन्वयक

संगणक तज्ञ व संगणक सहाय्यक पदांकरिता जाहिरात

एनव्हीडीसीपी अंतर्गत पदांकरिता जाहिरात

पीसीपीएनडीटी अंतर्गत पदांकरिता जाहिरात

Top  
© Copyright NRHM, Mumbai