सुदृढ गाव सुदृढ राष्ट्र
English Website 
 » शर्ती अटी व प्रोत्साहन

शर्ती अटी व प्रोत्साहन सध्या स्थिति

शर्ती अटी व प्रोत्साहन_१

पदे भारतीबाबत संचालकांचे पत्र

मनुष्यबळ नियुक्ती बाबत शासन निर्णय

 

 

 

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन_२

जिल्हानिहाय प्रसूती केंद्रे - माहे सप्टेंबर १२

अतिदुर्गम भागातील उपकेंद्रे, प्रसूतिकेंद्रे आणि कार्यरत मनुष्यबळ

सीबीएम जीआर

अतीदुर्गम जिल्ह्यातील सर्व उपकेंद्रात कार्यरत असणार्‍या एएनएम ची यादी

जिल्हानिहाय प्रसूती केंद्रे व सुविधांची यादी-रुग्णालये

प्राथमिक उपचार केंद्र

उपकेंद्र

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _३

जेएसएसके शासन निर्णय व पत्र

जेएसएसक अंतर्गत तक्रारीबाबत पत्र

 

 

 

 

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _५

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _६

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _७

अंतर्विभागीय अभिसरण बाबतचे शाशन आदेश

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _८

मृत्यू नोंदणी वाढवण्यासाठीची कारणे व पथदर्शक सूचना

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _९

 

 

 

 

शर्ती अटी व प्रोत्साहन _१०

प्रोक्यूरमेंट जीआर

 

 

 

 

Top  
© Copyright NRHM, Mumbai